درباره پشتیبان

فناوری اطلاعات پشتیبان در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردید . این مجموعه اکنون با بیش از ۱۶ سال تجربه علمی و عملی ، به عنوان اولین مرکز تخصّصی در شهرستان طرقبه شاندیز مشغول به فعالیّت است . این مرکز همواره سعي نموده است ، خدمات گسترده خود را به گونه اي ارائه نمايد ، كه مشتریان ، بهترين نتيجه ممكن را گرفته و ارتباط خود را با اين مرکز ادامه دهند.

پشتيباني صحيح و مستمر ، يكي از مهمترین آرمان هایی است كه اين مرکز همواره مد نظر داشته و توانسته در اسرع وقت پاسخگوي مشكلات و نيازهاي مشتریان باشند . تجربه اين درس را به ما آموخته است كه تحقيق اولّيه ، تعيين هدف ، انجام صحيح و به موقع خدمات ، مي تواند بهترين نتيجه را بهمراه داشته باشد .

امیدواریم بتوانیم خدمتگزار شما دوست عزیز نیز باشیم .