نمایش لیست درخواست ها

شما در جدول زیر می‌توانید تمامی وقت های رزرو شده خود را مشاهده کنید :

برای مشاهده بهتر این صفحه در تلفن های همراه، گوشی را به حالت افقی قرار دهید .
[bookly-appointments-list columns=”category,service,date,time,status,cancel” custom_fields=”1″ show_column_titles=”1″]

بازدید: 85