چگونه از ویروسها در امان باشیم؟

آیا میدانید ، بیشترین رایانه هایی که برای تعمیر یا تعویض ویندوز مراجعه میکنند ، سیستم هایی هستند که مورد حمله ویروس ‼️قرار گرفته اند ؟ در اینجا میخوام شما رو با ماهیت این ویروسها که امروزه بسیار شایع شده آشنا کنم ، و راههایی رو معرفی میکنم که تا حد امکان بتونه رایانه شما […]