سرویس رایانه شخصی ، یک نیاز ضروری !

💡💡💡آیا میدانید ؟!💡💡💡 کامپیوترهای شخصی 🖥 هم مانند اتومبیل 🚘 و سایر وسایل مصرفی ، نیاز به سرویس 🛠 دوره ای دارند ؟ 🛠 سرویس رایانه شخصی شامل سرویس فیزیکی و سرویس نرم افزاری میشود. رایانه های شخصی به دلیل دارا بودن فن های منبع تغذیه ، سی پی یو و کیس ، همراه با […]